Leontienhuis


Stichting Letje werkt graag samen met een innovatieve oplossing op het gebied van eetstoornissen. Het Leontienhuis is een initiatief van ex-wielerkampioen Leontien Zijlaard-van Moorsel en is in 2015 geopend door koningin Máxima. Het Leontienhuis is een centrum voor herstel voor mensen met een eetstoornis en hun naasten. Ons doel is om op basis van ervaringsdeskundigheid te informeren, stimuleren en coachen in de strijd tegen de eetstoornis. Bij het Leontienhuis laten we zien en ervaren dat jezelf goed genoeg is. Onze ervaringsdeskundigen zijn het springlevende bewijs dat echt herstellen kan. Zij helpen onze deelnemers en hun naasten moed en kracht verzamelen om tegen de eetstoornis in te gaan. Vanuit onze ervaring en expertise is een uitgebreid aanbod ontwikkeld voor zowel de persoon met de eetstoornis als voor de ouders en naasten. Ons aanbod wordt geboden onder andere het inloopprogramma, informatieve bijeenkomsten en zowel individuele coaching als ook groepsbegeleiding. De ondersteuning is geïnspireerd op de methode 'Positieve Gezondheid'. De focus ligt niet alleen op eten, maar juist op verschillende levensgebieden die allemaal bijdragen aan motivatie om te vechten voor een betekenisvol leven.

Het Leontienhuis bestaat voor 80 procent van fondsenwerving. Dit is een onzeker bestaan. De corona-periode heeft de kwetsbaarheid van een grotendeels volledig bestaan van giften en donaties nog eens manipulatief. Publieke financiering is noodzakelijk om ook in de toekomst de zelfregie waardevolle ondersteuning te laten bestaan en door te ontwikkelen, inclusief de netwerksamenwerking tussen het sociaal domein, de ggz en de huisartsenzorg. Ondanks dat het landelijk beleid gericht is op een landelijk dekkend netwerk van herstelinitiatieven en zelfregiecentra, blijft de structurele financiering tot nu toe achterwege.

 

https://www.leontienhuis.nl/